Opiskele tietotekniikkaa Suomessa

UncategorizedComments are off for this post.

You Are Here:Opiskele tietotekniikkaa Suomessa

IT-alan opiskelulle on Suomessa paljon vaihtoehtoja. 1990-luvun alussa Suomessa toteutettiin korkeakoulu-uudistus, jonka seurauksena opistotason ja korkeakoulutason väliin syntyi kokonaan uusi tutkintotaso: ammattikorkeakoulut. Tätä ennen oli jo olemassa datanomin tutkinto, joka oli eräänlainen tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn perustutkinto. Uudistuksen jälkeen se vaihtui tradenomin tutkinnoksi, ja tradenomiksi voi valmistua ammattikorkeakouluista sekä eräistä muistakin ammattioppilaitoksista. Tradenomin tutkinto antaa perusvalmiuden tietojenkäsittelytyöhön, esimerkiksi ohjelmistosuunnitteluun, ohjelmointiin, järjestelmäsuunnitteluun sekä moniin muihin IT-alan tehtäviin.

IT-alan opiskelu yliopistossa

Suomessa myös yliopistot tarjoavat merkittävää tietojenkäsittelytieteen opetusta. Helsingin Yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella on maineikas historia, sillä juuri siellä Linus Torvalds koodasi ensimmäiset rivit uuteen Linux-käyttöjärjestelmään 1990-luvun alkuvuosina. Aikaisemmin tietojenkäsittely oli yleensä matematiikan laitoksen alainen oppiaine, mutta nykyään se on oma laitoksensa, ja lisäksi tietojenkäsittely ja tietotekniikka ovat kaksi eri oppiainetta. Yliopisto tarjoaa luonnollisesti laajemman ja tieteellisemmän näkökulman IT-alalle. Sieltä valmistuvat toimivat kaupallisen sektorin lisäksi usein myös akateemisella puolella, esimerkiksi erilaisissa tehtävissä informaatiotutkimuksen parissa.

IT-ala teknillisessä opistossa ja korkeakoulussa

IT-ala on hyvin laaja käsite, sillä siihen kuuluvat niin graafinen suunnittelu ja www-sivut, ohjelmointi, käyttöjärjestelmien ylläpito kuin GSM-verkot ja tietoliikennekin. Jos kiinnostuksen kohteina ovat laitteistot ja verkostot, saa niiden kanssa työskentelyyn valmiudet teknillisissä oppilaitoksissa. Esimerkiksi tietoliikenneinsinöörit suunnittelevat ja toteuttavat erilaisia verkkoratkaisuja. Kyseessä voi olla GSM, wifi tai vaikkapa uudemmat, vielä tutkimusvaiheessa olevat langattomat tekniikat (5G, 6G, satelliittitekniikat, jne.). Diplomi-insinöörin tutkinto antaa luonnollisesti valmiudet laajojen kokonaisuuksien ja myös erilaisten tutkimustehtävien hoitamiseen.

Minkälainen oppilaitos sitten kannattaisi valita? Se riippuu tietysti siitä, minkälaista työtä haluaisit IT-alalla tehdä. Jos olet enemmänkin käytännön tekijä kuin teoreetikko, niin varmasti alakohtaiset koulutukset esimerkiksi ohjelmointiin tai graafiseen suunnitteluun ovat hyvä vaihtoehto. Silloin kyseeseen tulee usein tradenomin tutkinto. Mikäli taas haluat toimia hardwaren eli raudan, verkkojen ja laitteistojen parissa, on se lähempänä insinöörin aluetta. Sekä tradenomin että insinöörin tutkinto voivat olla myös lähtökohtana syvemmille, teoreettisimmille opinnoille, mutta monet hakeutuvat niihin suoraankin.

About the author:

Top